Odessa, katakumby, cz.2

Kamień wydobywany w korytarzach pod miastem musiał spełniac wymogi jakościowe aby można było go sprzedać za godziwą zapłatę.
Skokiem technologicznym było zaimplementowanie takich pił przywiezionych z Anglii , którymi wycinano bloki .

„Min nie ma”
Katakumby wywierały ogromny wpływ na Odessę.
Tu przestępcy czuli się bezkarnie.
W czasie wojny ukrywali się tu partyzanci, komunistyczni oczywiście.

W katakumbach odnajduje się duże ilości kości zwierząt, podobno bardzo, bardzo starych.
Wiele z nich zostało eksponatami w muzeach i instytutach.