Ukraina, Bełz, rynek, uliczki , baszta tatarska

zdjęcie z
http://www.historiaregionu.org/#!bez/c1jha

Pomnik starszy niż tabliczka

Cлово про хрест –
Глупота тим, що погибають,
A для нас, що спасаємося,
сила Божа. (Aп Павло)

Gdyż Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
(Apostoł Paweł, Do Koryntian I 1:18)

Poświęcono ku pamięci ogłoszenia niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 1991 roku Bożego.

http://belz.at.ua/publ/3-1-0-14:

Tzw. Baszta Tatarska (ok. 1606 r.), przypuszczalnie zbudowana jako zbór ariański.
W II poł. XVIII w. mieściło się tu archiwum miejskie.
Budowla z cegły, na planie sześcioboku, podpiwniczona.
W jednej ze ścian nieduży otwór drzwiowy, nad nim okrągłe okienko.
Zachowały się obramowania otworów okiennych z białego kamienia.
Przed 1939 r. był tu kartusz z herbem Rawicz i datą 1666.

zdjęcie z http://www.historiaregionu.org/#!bez/c1jha