Bełz, Kościół na Zameczku, Kaplica św. Walentego

Bełz, tzw. Kościół na Zameczku, Kaplica św. Walentego z 1935 roku.

http://belz.at.ua/publ/3-1-0-14

Kościół p.w. św. Walentego, tzw. na Zameczku, powstał w latach 1907-1911 na terenie dawnego zamku, po którym pozostały tylko obwałowania. Według legendy na zamku w Bełzie miał początkowo znajdować się cudowny obraz Matki Bożej, który w 1382 r. książę Władysław Opolczyk przeniósł do Częstochowy. W latach 1919-39 kościołem opiekowały się siostry felicjanki, obecnie służy jako cerkiew prawosławna. Budowla eklektyczna z przewagą elementów neoromańskich. W fasadzie wieża nakryta dachem namiotowym, nad nawą sygnaturka.

Na dziedzińcu kościoła stoi neogotycka wieża z herbem województwa bełskiego nadanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1462 r. Ponadto zdewastowana kaplica św. Franciszka z uszkodzonymi figurami św. Walentego i św. Franciszka. W ogrodzeniu przetrwały tablice fundacyjne bramy kościelnej z 1935 r. z inskrypcjami polskimi i łacińskimi: „Bełz constanterfidelis — Bełz stale wierny”). Zachowały się też wieżyczki na wałach, nakryte dachami namiotowymi

Święty Walenty
żołnierzu, kapłanie i męczenniku
patronie zamkowego kościoła garnizonowego
*rowanego przez króla Władysława
w roku 1640 narzecz parafii Bełzkiej
ratuj nas w potrzebach ciała i duszy

Seraficki święty Frańciszku z Asyżu
mistrzu i opiekunie Tercjarzy
pomóż na odzyskać spokój duszy
przez spełmnienie uczynków pokuty
1182-1226

Stacje drogi krzyżowej wokół Kościoła na Zameczku