(Minsk, Минск, Мінск) Mińsk wieczorową porą, Cz.4

I no zakończył się 9 maja 2015 – 70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej