Mińsk, Plac Zwycięstwa

Wracamy do centrum.
Jeden z ważniejszych placów Mińska – Plac Zwycięstwa

Wielka kolumna po środku placu.
Gwiazdy wokół świecą w nocy na czerwono.

Kontrola iluminacji

Gmachy wokół

Ta czerwonoarmieńska flaga jest na każdym zdjęciu tego budynku.
Taki ichniejszy wieczny ogień pamięci.

przegubowy Maz. Silnik jest po środku pierwszego członu a nie z tyłu.