Białogród nad Dniestrem, Twierdza Akerman, cz.3

W XV wieku Biełgorod był pod panowaniem księstwa mołdawskiego.
Jak na tamte realia była to metropolia, zamieszkana przez Mołdawian, Greków, Ormian, Genueńczyków, Żydów i Tatarów – w sumie 20 tysięcy.
Wtedy też pojawiła się nazwa „Białe Miasto”.

To większa cześć twierdzy ~5ha, przeznaczona dla mieszkańców.
W oddali brama łącząca z częścią przeznaczoną dla garnizonu.

Z prawej to minaret meczetu tureckiego.

Kolejna brama łącząca część dla mieszkańców z częścią dla garnizonu.
W oddali cytadela wybudowana jeszcze przez Genuenczyków.

Twierdza miała 30 wież obronnych, dochodzacych do 20 m. wysokości.

A tak twierdza witała najeźdźców od strony limanu.

Na pierwszym planie tajemniczy tetraktys z 1440 roku. ( figura triangularna ułożona z dziesięciu punktów rozmieszczonych w strukturze piramidy o boku 4 punktów )
Tekraktys mógł być wykorzystywany w celach rytualnych, jest też jednym z symboli masońskich co w połączeniu z innymi faktami utwierdza niektórych, że Twierdzę Akermańską wybudowali masoni.