Białogród nad Dniestrem, Twierdza Akerman, cz.2

Ostateczne miejsce obrony twierdzy

Mniejszy „dziedziniec”
http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_08_12_037_Ukraine_Bialogrod_nad_Dniestrem_-_Twierdza_Akerman.jpg

Widok na liman Dniestru, czyli płytką zatokę powstałą w wyniku zalania ujścia rzeki.
Długi na 42 kilometry, szeroki na 12.

Nie wiem, jak można było strzelać przez taki otwór.

Twierdza miała duże znaczenie, bo umożliwiała kontrolę żeglugi na Dniestrze.
Była często oblegana.
Największe boje toczyły sie tu w 1484 roku, gdy przy pomocy 350-tysięcznej armii i w ciągu 16 dni, zdobył ją sułtan turecki Bajazyt II.
Wtedy to Turcy zmienili nazwę miejscowości na Akerman.
http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_08_12_040_Ukraine_Bialogrod_nad_Dniestrem_-_Twierdza_Akerman.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_08_12_041_Ukraine_Bialogrod_nad_Dniestrem_-_Twierdza_Akerman.jpg