Białogród nad Dniestrem, Cerkiew Wniebowstąpienia

Biełgorod Dniestrowski czy Białogród nad Dniestrem, miasto nadal występuje w internecie pod wieloma nazwami oznaczającymi białe miasto lub białę twierdzę
– mi nazwa ta najbardziej kojarzy się z kolorem gleby.

Biełgorod jest jednym z najstarszych miast Europy powstałym ponad 2500 lat temu jako kolonia grecka – Tyras, potem rzymska Alba Jula, bizantyjskie Leukopolis, a w IX wieku słowiański Białogrod. Nazwa zmieniała się około 20 krotnie.

Cerkiew na górce, jedno z miejsc, które nieco pamiętam – obecnie świeżo wyremontowana Cerkiew Wniebowstąpienia.

na pograniczu wykarczowanego terenu wokół budynku i gęstych krzaczorów

Nowsze budownictwo

W Biełgorodzie jeszcze silniej niż w Odessie widać bliskość Turcji i Mołdawii.
Mam tu na myśli mnogość ciemnejszej karnacji skóry, ludzi mówiących nieznanym językiem (prawdopodobnie tureckim) jak i bary serwujące potrawy o egzotycznych nazwach i mocną słodką kawę.

obecnie żydowski ośrodek pomocy i ośrodek kultury żydowskiej