Mińsk, starówka

Mińsk, widok na Górne Miasto, czyli strzępy starówki

Dawny kościół Bernardynek z klasztorem, obecnie prawosławna katedra Świętego Ducha
http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_08_028_Belarus_Minsk_-_dawny_Kosciol_bernardynek.jpg

po prawej dawny kościół św. Józefa.
o jego obecnej funkcji – archiwum dowiedziałem się naocznie.
Z rozpędu otworzyłem drzwi i wszedłem jak do kościoła.
A za drzwiami małe pomieszczenie wymalowane olejną, jarzeniówka, meble i zapachy w stylu lat sześćdziesiątych.
Tak mnie to zaskoczyło, że sam do siebie powiedziałem na głos „o kurw..”
Na to pojawiła się strsza pani w stylu magazyniera i już po rosyjsku dowiedziałem się, że to nie kościół.

Plac Wolności, z prawej unicka cerkiew Św. Ducha zburzona za BSSR i częściowo zrekonstruowana w 2011
http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_08_032_Belarus_Minsk_-_dawny_Kosciol_bernardynek_dawny_kosciol_sw_Jozefa_i_Cerkiew_sw_Ducha.jpg

kościół Jezuitów, Archikatedra Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku. Wcześniej także garaż i siedziba klubu sportowego „Spartak”

Ratusz, zrekonstruowany w 2003