Mińsk, Cmentarz kalwaryjski, polskie nagrobki

Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku
Кальвары́йскія мо́гілкі, могілкі ў Менску, Кальварыя

Widoki z hotelu Orbita

stacja metra Puszkinskaja i jeden z McDonalds

Kwietniki świeżo wypełnione ziemią. Wkrótce pojawią się kwiaty. Dzień Pabiedy się zbliża.
Warto też zwrócić uwagę na iluminację zamontowaną na bloku – szleństwo, nie tylko w Mińsku ale w całej Białorusi.

W pobliżu tego miejsca w latach 1941-1945 faszyści zastrzelili ponad 14 000 więźniów getta w Mińsku

Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku. Oj prędko z niego nie wyjdziemy

kamieniarz

Jan Bolesław Łuckiewicz
b. Kapitan wojsk rossyjskich

Ostatnia Posługa Męża dla Żony
w BOGU Zeszłey W Jeymość Pani
Felicyanny z Łyżykiewiczów
WALICKIEY
Deputatowey Wyuodowey Gubernii Mińskiey

S.P.
Antoni Kiersnowski
medico-chirurg

W latach 1989- 1990 z inicjatywy Konsulatu Generalnego (jeszcze PRL) przystąpiono na cmentarzu do prac dokumentacyjno-inwentaryzacyjnych. Prowadziła je Marina Kozłowska, pracownik naukowy Instytutu Sztuki Białoruskiej Akademii Nauk. Badania na nekropolii podjęli też polscy specjaliści pod kierownictwem prof. Ryszarda Brykowskiego. W ich toku sporządzili oni spis inwentarzowy grobów, grobowców i kaplic, znajdujących się na nekropolii. Obejmuje on w sumie 3356 opisów miejsc pochówków, zawierających personalia, wielkość i rodzaj mogił rozmieszczonych w XXII kwaterach.

Większość grobów dziś jest zniszczona, nikt o nie nie dba, chociaż cmentarz jest w rejestrze zabytków polskiego Ministerstwa Kultury. Oficjalnie jest to zabytek chroniony przez władze. Ich rola sprowadza się jednak do jego chronienia przez stróża. Obiekt nie jest rewaloryzowany i niewątpliwie za parę lat zacznie już nieodwracalnie niszczeć. Wymaga pilnych prac remontowych. Przynajmniej niektóre groby powinny zostać na tej nekropolii uratowane. Jest ona bowiem świadectwem zasięgu polskiej kultury. Dowodem na to, że mieszkający w Mińsku Polacy nie są w nim przelotnymi lokatorami, ale że mieszkają u siebie. Kresowa polskość nie zamykała się bowiem na linii Wilno-Lwów, ale sięgała do Mohylewa i Bobrujska, odciskając ślad materialny i ludzki.

http://kresowiacy.com/2014/05/cmentarz-kalwaryjski-w-minsku-nekropolia-polskiej-szlachty/

przerywnik z motywem współczesnym

wzorowo prowadzony kącik pożarniczy

Brama z okresu klasycyzmu zbudowana w 1830 przez Jerzego Kobylińskiego na pamiątkę zmarłej żony.

część płyt jest odnowiona

Tajny sowietnik, to nie osoba kolaborująca z rosjanami jak by laikowi mogło by przyjść do głowy.
„w Imperium Rosyjskim tytuł urzędniczy, stopień w służbie państwowej – radca stanu / radca dworu”

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego