(Мір, Мир) Mir, Zamek Radziwiłłów cz.1

Mir
alejka wokół jeziora

Główna atrakcja turystyczna Białorusi.
Zamek Radziwiłłów w Mirze.
od 2000 roku zamek znajduje się na Liście światowego dziedzictwa Unesco.

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_004_Mir_zamek.jpg

Biblia święta
Tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu właśnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone.
[ W Brześciu Litewskim : Z roskazania a nakładem Mikołaia Radziwiła, 1563] Biblia brzeska

Teresa Barbara Radziwiłł, 18 wiek,
Kopia obrazu znajdującego się w Muzeum Narodowym w Warszawie.