Nieśwież, kościół Bożego Ciała

Po środku drogi między zamkiem a ratuszem Nieświeżskim stoi kościół Bożego Ciała. Ratusz widać w prawym dolnym rogu.

Pojezuicki kościół pw. Bożego Ciała powstał w latach 1587 – 1603 staraniem przez księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”.
Był pierwszą barokową budowlą na terytorium Rzeczypospolitej.

I. W. Ignacy Mórawski
Generał Lieutenant Komęderuiący Woysk.
Orderow Orła BiałegoStanisława y Lwa złotego kawaler.
Terciarz Zakonu Franciszka.
Pełen Cnoty y Sławy,
Chrzescianin przykładny, wierny Oyczyznie, na Seymach Poseł, y Trybunału Marszałek sprawiedliwy,
mężny Żołnierz, Wodz Woyska przezorny, łaskawy Pan, dobry Ociec, dobry mąz,
od wszystkich Kochany, Słowem Człowiek poczciwy.
Ktoremu kochaiąca Żona ku wieczney Pamiątce ten Kamien położyła.

Władysław Syrokomla / Ludwik Kondratowicz – polski poeta i tłumacz epoki romantyzmu.
Pracował jak urzędnik w dobrach Radziwiłłów w Nieświeżu.
W tym kościele brał ślub w 1844 roku.
Został pochowany na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

„mąż żonie księżnie Radziwiłł. Czudowski 1825 r.”
pomnik z białego marmuru i różnowego granitu ufundowany przez generała Czudowskiego żonie Konstancjii Radziwiłł po jej śmierci.

Zejście do podziemi kościoła. Znajduje się tu krypra rodu Radziwiłłów.

Na pamiątkę powtórnego wyświęcenia kaplicy pod wezwaniem Św. Izydora Rolnika, Wyznawcy
oraz odprawienia w niej, po długiej przerwie, pierwszej Mszy Św. przez Ks. Arcybiskupa, Metropolitę Mohylewskiego
Administratora Apostolskiego Mińskiego, Jerzego Józefa, Elizeusza ze Słupowa Szembeka
w dniu 1 lipca 1905 r. kamień ten ku wiecznej rzeczy pamiątce, położyli
Jerzy i Maria z Branickich Ks. Radziwiłłowie Ordynatowie Nieświęźscy.

Trumna pusta, rytualna.

W tym zbiorniku po prawej umieszczono wnętrzności Konstancji (z marmurowego pomnika na górze w kościele), gdyż mąż nie zgodził się na ich spalenie.
Wynikało to z faktu, że Radziwiłłowie byli balsamowani (tajemnicę balsamowania, która była ściśle strzeżona przywiózł z Egiptu Mikołaj Krzysztof)

Pod względem ilości trumien jest to jedna z trzech największych krypt w Europie.
Obecnie znajduje się tu ich 71 + jedna pusta. Przed wojną zapiski wsponminały o ponad stu.

Pierwszy pochówek miał miejsce w 1616 roku, ostatni w 2000 roku.
Radziwiłł „Sierotka” był pierwszą pochowaną tu osobą.
Ustanowił dwie reguły krypty
– mogli być tu chowani wyłącznie członkowie rodziny.
– chowano w prostym ubraniu, bez klejnotów.
Jedynym odstępstwem (złamanym przez założyciela krypty i twórcę tych reguł) było pochowanie sługi Sierotki, jako drugiego w krypcie.