Nieśwież, zamek rodu Radziwiłłów

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_002_Nieswiez_-_zamek_rodu_Radziwillow.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_003_Nieswiez_-_zamek_rodu_Radziwillow.jpg

za wikipedią:
W 1994 r. zespół zamkowy został uznany za narodowy pomnik historii i kultury przez władze białoruskie.
W 1997 roku rozpoczęto restaurację zamku.
W 2001 r. zespół zamkowy został przekazany Narodowemu Muzeum-Rezerwatowi Historyczno-Kulturalnemu Nieśwież.
W 2005 r. dzięki wielkim wysiłkom i inicjatywie m.in. Polaków, architektoniczny, rezydencjalny i kulturalny zespół rodu Radziwiłłów został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Wokół pałacu Radziwiłłów

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_006_Zamek_w_Nieswiezu.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_010_Zamek_w_Nieswiezu.jpg

Na pamiątkę 25cio lecia założenia niniejszeg parku
oraz w dowód uznania za tyleż lat pracy podjęty
około upiększenia zamku
przez Marję z Castellanów Księżnę Radziwiłłową
kamień ten, w r . 1903 postawił jej wdzięczny małżonek
Antoni Ksże Radziwiłł XIV Ordynat Nieswieżski. ~

Aleję tę zasdadziła Marja z Castellanów Antoniowa Księżna Radziwiłłowa
flancami wyhodowanymi z nasion przywiezionych z ogrodu byłego Berlińskiego pałacu książąt Radziwiłłów

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_014_Zamek_w_Nieswiezu.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_015_Zamek_w_Nieswiezu.jpg