Lubiąż, Opactwo Cysterskie, wnętrza kościoła

wnętrza kościoła