Grodno, Stary Zamek i Nowy Zamek

Stary Zamek w Grodnie

Nowy Zamek w Grodnie.

W tym gmachu podczas ostatniego sejmu Rzeczypospolitej w 1793 roku został podpisany traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami, a w roku 1795 król Stanisław August Poniatowski złożył podpis pod aktem abdykacji. Król mieszkał w nim do 1797 roku.

W czasach rozbiorów Rosjanie zamienili pałac w szpital i koszary. W roku 1941 budynek został zniszczony w wyniku działań wojennych. Odbudowano go po roku 1952 w stylu socrealistycznym. Mieścił się w nim komitet obwodowy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Obecnie mieści się w nim Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne.

Kartusz herbowy Rzeczpospolitej Obojga Narodów z czasów Augusta III.
Pochodzi z frontonu Nowego Zamku w Grodnie.

Usunięty w połowie XIX wieku podczas przebudowy na szpital wojskowy.
Ocalony przez Stanisława Antoniego Sołtana, znajdował się od 1858 r. w jego majątku w Brzostowicy Murowanej,
skąd po 1923 r. sprowadzony został przez Józefa Jodkowskiego, twórcę muzeum w Grodnie.

Prace konserwatorskie przeprowadono w 2013 r. dzięki ofiarności sponsora
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferta muzeów

coś jakby szkoła

Nad Niemnem