Grodno znad Niemna

Grodno czołgiem wita Polaków

Teatr Dramatyczny

browar

Most na Niemnie

Nowy Zamek w Grodnie − nowy pałac królewski, wzniesiony w Grodnie w latach 1734-1751 za czasów panowania Augusta III,
jako letnia rezydencja królów Polski, według projektu Carla Friedricha Pöppelmanna.
..
Odbywały się tutaj sejmy generalne I Rzeczypospolitej.

Grodno – panorama od strony Niemna

Stary Zamek i Nowy Zamek

Stary Zamek – zamek królewski w Grodnie, miejsce sejmów walnych I Rzeczypospolitej.
Miejsce śmierci królów polski: Kazimierza Jagiellończyka i Stefana Batorego, a także patrona Rzeczypospolitej św. Kazimierza.

Stari Zamek i Nowy Zamek w Grodnie

Teatr Dramatyczny

kościół Znalezienia Krzyża Św i klasztor Bernardynów