Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały

dawne gimnazjum dla kobiet, obecnie Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały

Dom Elizy Orzeszkowej

Sobór Pokrowski

Dom oficerów w Grodnie (http://www.skyscrapercity.com/showpo…ostcount=14402)

Chyba to budynek milicji

pomnik milicjantów poległych na służbie

Wydział biotechnologii Uniwersytetu Agralnego w Grodnie

Kościół ewangelicko luterański