Kamieniec Podolski, katedra św. Piotra i Pawła

„Niebiańska Sotnia” zastąpiła Lenina

Tuż koło Lenina należy szukać mauzoleum Armii Czerwonej

Stare Miasto

Baszta Sobieskiego z Bramą Wietrzną

.. wzniesiona na polecenie króla Stefana Batorego w 1585 roku a Stanisław August Poniatowski odnowił ją i rozbudował w 1785 roku.

Ten sam budynek z wyremontowaną fasadą
Napis na tablicy „W tym budynku w 1846 roku przebywał wielki ukraiński poeta, „chudożnik”, rewolucyjny demokrata T. Szewczenko”

Budynek przylegający do katedry.
Z lewej to mur katedry Św. Piotra i Pawła. Na murze data 1561.

Katedra Św. Piotra i Pawła.
Gotycka świątynia, której budowę rozpoczęto w 1483 roku z inicjatywy biskupa Macieja a zakończył budowę biskup Piotr Powała.

Świątynię zamieniono na meczet w 1672 roku. Z tego czasu pochodzi widoczny na zdjęciu minaret.
Po 1699 r. katedra ponownie została konsekrowana, jednak warunki pokoju z Turcją nakazywały pozostawienie minaretu.

Z prawej widoczny jest pomnik z inskrypcją
„Pamięci pana pułkownika Jerzego Wołodyjowskiego hektora kamienieckiego.
A D – MCMXG III
Życie to szereg poświęceń
resurgam”

Polskie nagrobki zgromadzone przy katedrze