Pałac w Drogoszach

Drogosze (niem. Gross Wolfsdorf, później Dönhoffstädt)

Pałac rodu von Dönhoff w Drogoszach.

Zasłonięte okna w lewym skrzydle to kaplica

elewacja od strony parku

wspomniana kaplica Dönhoffów