Iwano-Frankiwsk (pol. Stanisławów), pokręcone dzieje historii

Centrum miasta.
Popiersie Wasyla Bandera, brata Stepana Bandery, ukraińskiego działacza niepodległościowego, nacjonalisty, zamordowanego w KL Auschwitz.

Centrum miasta.
Jewhen Konowalec – ukraiński działacz nacjonalistyczny, przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, współorganizator i dowódca Strzelców Siczowych, pułkownik Ukraińskiej Armii Halickiej (УГА). W latach 1920-1929 był działaczem Ukraińskiej Wojskowej Organizacji (УВО). Celem tej organizacji było organizowanie początkowo dywersji i sabotażu w Galicji Wschodniej , a w końcu doprowadzenie do masowej walki zbrojnej Ukraińców z Polską i ZSRR dla powołania niepodległego państwa ukraińskiego na terenach Galicji Wschodniej, Wołynia oraz Ukrainy Naddnieprzańskiej.
Zginął zamordowany w zamachu bombowym w Rotterdamie 23 maja 1938 roku, dokonanym przez agenta NKWD.

Stepan Bandera
– ukraiński polityk niepodległościowy o poglądach skrajnie nacjonalistycznych, przez część badaczy określanych jako faszystowskie, jeden z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, od 1940 r. przywódca jednej z dwóch istniejących frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – OUN-B.
Współtworzona przez Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane w latach 1943-1944 ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, którego ofiarą padło nawet do 100 000 osób. Zginął zamordowany przez NKWD, 15 października 1959r. w Monachium.

Roman Szuchewycz – ukraiński działacz nacjonalistyczny, działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, przewodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN-B na Generalne Gubernatorstwo, generał i naczelny dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii, przewodniczący Sekretariatu Generalnego Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej, kapitan 201 batalionu Schutzmannschaft.
Roman Szuchewycz, jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki UPA przeciwko Polakom i przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej, których ofiarą padło do 100 tys. osób, z czego na Wołyniu zginęło 40-60 tys. Polaków, w Małopolsce Wschodniej od 20-25 do 40 tys., zaś na ziemiach współczesnej Polski od 6 do 8 tysięcy Polaków. Zginął w obławie wojsk NKWD.

Teatr wybudowany w miejscu zburzonego w 1980 przez władze Ukraińskiej SRR Cmentarza Sapieżyńskiego, najstarszego polskiego cmentarza na Kresach Wschodnich.

Z kilkuset nagrobków Cmentarza Sapieżyńskiego ocalało kilka:
„Ty, coś przed wieki żył z ojcy naszemi
O powróć wnukom dziadów ich spuściznę
O Boże polskiej pobłogosław ziemi!
Wróć nam ojczyznę!”

„Ludu, mój ludu sponiewierany
Budujesz ciągle mogiły, krzyże
Aż na różaniec Pan łzy Twe zniże
I sam omyje piekące rany”

Skwer pamięci, na dawnym Cmentarzu Sapieżyńskim.
Pomnik OUN. „Wieczna chwała poległym za wolną Ukrainę wojownikom Ukraińskiej Powstańczej Armii Pierwszej Ukraińskiej Dywizji Galicja”.

Symboliczna mogiła polskich powstańców narodowych, oraz krzyże dla uczestników I i II wojny światowej powstała z inicjatywy polskiej organizacji państwowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wybudowano .

Pomnik pamięci 269 ofiar komunistycznych represji z lat 1939-1941

Groby ofiar wojny z lat 1918-1919. Chyba chodzi o wojnę polsko-ukraińską.

Groby mieszkańców Iwano-Frankiwska poległych w 2014 na Placu Niepodległości/Majdanie w Kijowie.

Krzyż w parku powstałym po zniszczeniu w 1980 roku polskiego Cmentarza Sapieżyńskiego.

Graffiti

Stary cmentarz przy ul. Kijewskiej.
Grób Wojciecha Gładysza, kapitana 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, oddziału piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP, stacjonującego w garnizonie Stanisławów.

Grób Władysława Czapli, majora 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, odznaczonego Krzyżem Orderu „Virtuti Militari” za wojnę 1918-1920, Krzyżem Niepodległości, 4-krotnie Krzyżem Walecznych

„Wieczna chwała bohaterom”. Grób żołnierzy Armii Czerwonej.

„Wieczna pamięć bohaterom wyzwolicielom. Nowa tablica więc zapewne napis został zmieniony. Przy nazwiskach brak dat więc trudno określić kogo i od kogo wyzwalali.

Groby z czasów Ukraińskiej SSR.

Plac Unii w Iwano-Frankiwsku.
Stepan Bandera, twórca ideologii ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich R.P.!