Brihadisvara Temple w Gangaikondacholapuram

Brihadisvara Temple w Gangaikondacholapuram.
Zarówno świątynia jak i miasto powstały tysiąc lat temu z inicjatywy króla Rajendra Chola-I, syna Great Rajaraja-I (budowniczego świątyni w Thanjavur, znanej z wcześniejszych wpisów).
Rajendra Chola-I upamiętnił w ten sposób zwycięski marsz w kierunku Inii Północnych i rzeki Ganges.

Obecnie z miasta Gangaikondacholapuram pozostała jedynie wioska.
Świątynia stoi więc na pustkowiu a ilość osób z obsługi przewyższała ilość pielgrzymów.
Pewnie dlatego teren jest tu perfekcyjnie utrzymany.

Bhikshatana Murti i Nataraja (Dancing Siva) przy wejściu do świątyni

Świątynia Brihadisvara Temple jest bardzo podobna do Brihadeeswarar Temple z Tanjavur.

Studnia ze schodami

Figura lwa z prawej kryje studnię z wodą świeconą. Miała zastąpić święta wodę z Gangesu, do której król przez dłuższy czas nie mógł dotrzeć.