Tiruchirappalli, Rock Fort Temple cz.1

Tiruchirappalli, wzgórze pochodzenia wulkanicznego, jedno z najstarszych formacji skalnych na świecie.

Rzut okiem do góry

Wzgórze mieści trzy świątynie. Dolna Manikka Vinayaka temple jak każda szanująca się świątynia hinduska ma słonia.
Słoń wita pielgrzymów.
Ci podają mu do trąby pieniądze lub zieleninę i banany. Pieniądze słoń przekazuje opiekunowi a jedzenie do pyska.

Po obdarowaniu słonia pielgrzym pochyla przed nim głowę a słoń zwija trąbę i lekko dotyka nią głowy pielgrzyma na znak błogosławieństwa.
Często okazuje się to bardzo stresujące. Dzieciaki zaczynają krzyczeć a i nawet dorośli nie wytrzymują napięcia i uciekają słoniowi spod trąby.

Świątynia środkowa, Sri Thayumanaswamy poświęcony Sziwie. Jest to jedna z największych świątyń wydrążonych w skale.

Trzy swiątynie łączy wydrążony w skale korytarz z ponad 400 stopniami.

Odpoczynek we wspinaczce.