Przemków, dawna huta Henriettenhütte

Przemków ul. Kolejowa.

http://historia.sp2przemkow.pl

Zakłady metalurgiczne

Od końca XIX w. funkcjonował na terenie dóbr przemkowskich piec hutniczy, w którym wytapiano miejscową rudę darniową. W roku 1794 baron von Bibran, ówczesny właściciel Przemkowa, wybudował w tym miejscu hutę. W 1870 r. książę Friedrich von Schleswig-Holstein, syn Christiana Augusta, doprowadził do znacznej modernizacji i rozbudowy tej huty. W ten sposób doszło do powstania Henriettenhütte, (huta otrzymała nazwę od imienia siostry księcia Friedricha, Henrietty). Wzrosło wówczas znacznie zapotrzebowanie na siłę roboczą. Prawdopodobnie wtedy zaczęły powstawać, przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, domki robotników zatrudnionych w hucie, które w kolejnych dziesięcioleciach dały początek nowemu osiedlu. Na początku lat 90. XIX wieku huta dawała zatrudnienie 400 pracownikom.

W 1906 roku obok istniejącej Henriettenhütte, książę Ernst Günther von Schleswig-Holstein (syn Friedricha) wzniósł kolejną hutę. Została ona nazwana imieniem żony księcia – Dorothei von Koburg. Dorotheenhütte była wówczas trzecim zakładem hutniczym w Przemkowie. Wcześniej bowiem, w roku 1895, książę wzniósł Friedrich-Christianhütte (obecne zakłady Multimet).

Obie huty (Henriettenhütte i Dorotheenhütte) dawały mieszkańcom Przemkowa znaczne zatrudnienie. Do wybuchu I wojny światowej oba zakłady hutnicze zatrudniały do 1100 pracowników. Wraz z rozwojem produkcji w hutach, zaczęło rozrastać się pobliskie osiedle robotnicze. Początkowo nazwa osiedla brzmiała Hochenofen, z czasem funkcjonować zaczęła nowa – Henriettenhütte – odnazwy jednej z hut.

Po II wojnie światowej w zabudowaniach dawnych hut funkcjonowały przemkowskie Zakłady Metalurgiczne. Obecnie mieści się tu Odlewnia Żeliwa Hydro-Top.

Kolejny bunkier