Nawet nie wiedzieliśmy, jak bardzo poprawne politycznie jest nasze duchowieństwo!

Nawet nie wiedzieliśmy, jak bardzo poprawne politycznie jest nasze duchowieństwo!

https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,26397371,nawet-nie-wiedzielismy-jak-bardzo-poprawne-politycznie-jest.html#S.main_topic-K.C-B.6-L.1.glowka

Odrodzenie katolicyzmu przyjdzie z Polski?

O tym, że I wojna światowa wybuchła z rozkazu wrogów Kościoła, którzy chcieli zniszczyć katolicką monarchię Habsburgów, nie wspominam, o tym, że COVID-19 jest karą za bałwochwalstwo i symonię, tylko napomykam, wszystko, co w świecie złe się stało, było działaniem wrogów katolicyzmu.