przebacz tym, którzy skazali rodziców na cierpienia przeżywania umierania swojego narodzonego dziecka, które Bóg tak stworzył, że szans na życie nie miało. Przebacz tym, którzy skazali matki na śmierć, poprzez zakaz aborcji.

przebacz tym, którzy skazali rodziców na cierpienia przeżywania umierania swojego narodzonego dziecka, które Bóg tak stworzył, że szans na życie nie miało. Przebacz tym, którzy skazali matki na śmierć, poprzez zakaz aborcji.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1652513371594333&set=gm.3791057354260729