Minister środowiska próbuje tłumić krytykę prasową. Zasypał „GW” prawniczymi wezwaniami

Minister środowiska próbuje tłumić krytykę prasową. Zasypał „GW” prawniczymi wezwaniami

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26236258,minister-srodowiska-probuje-tlumic-krytyke-prasowa-zasypal.html?_ga=2.86625432.1667750384.1598254363-1748011264.1589211430#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy

Podobieństwa z regulacjami na Węgrzech i w Rosji

Projekt ustawy spotkał się z miażdżącą krytyką, przede wszystkim z powodu swoich podobieństw do regulacji wprowadzonych na Węgrzech i w Federacji Rosyjskiej. W Rosji od 2012 roku istnieje pojęcie „zagranicznego agenta”, czyli organizacji pozarządowej, finansowanej przez innych niż rosyjskich darczyńców. Sektor pozarządowy jest w Rosji szykanowany: niewygodne NGO borykają się z regularnymi kontrolami, płacą wysokie kary, zdarzają się kary więzienia dla aktywistów.

Tą samą drogą poszedł Wiktor Orban.

Polski projekt kopiuje te rozwiązania i za to został skrytykowany.