„Społeczeństwo was osądzi”. Emerytowani policjanci apelują do młodszych kolegów

„Społeczeństwo was osądzi”. Emerytowani policjanci apelują do młodszych kolegów

https://wyborcza.pl/7,75398,26203763,do-policji-spoleczenstwo-was-osadzi.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.2.duzy

Dramatyczny apel do policjantów wystosowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych: „Bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedyś każdy stanie w obliczu społecznego osądu, zdając sprawę z tego, co czynił w imieniu Polskiego Państwa.”

„Doszło do obniżenia z trudem budowanego zaufania”

Federacja przypomina, że „Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja ma służyć społeczeństwu i chronić bezpieczeństwo ludzi. Powinna to czynić w duchu apolityczności, która niestety nie ma wystarczającego oparcia w obowiązującym prawie. Powinna się jednak przejawiać w postawach, których źródłem są ‚Zasady etyki zawodowej policjanta’ jako wyznacznik postaw moralnych w wykonywaniu zawodu policjanta i jego służebnej roli wobec społeczeństwa.