Program społeczno-gospodarczy? Opozycja woli wspierać politykę PiS

Program społeczno-gospodarczy? Opozycja woli wspierać politykę PiS

https://wyborcza.pl/7,75968,26171111,opozycja-bez-programu-i-w-dodatku-wspiera-polityke-pis.html#S.main_topic-K.C-B.2-L.1.glowka

PiS rządzi nie tylko dlatego, że na olbrzymią skalę wykorzystuje w celach propagandowych media publiczne, podporządkowuje sobie kolejne instytucje, zastrasza niezależne organizacje pozarządowe, rozpowszechnia stereotypy, uprzedzenia i fobie.