Miliony na nagrody w NIK

Miliony na nagrody w NIK

Najważniejsi urzędnicy w Najwyższej Izbie Kontroli od lat inkasują gigantyczne premie. Chodzi o kwoty idące w setki tysięcy złotych.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/nik-miliony-na-nagrody/pj56ne8,79cfc278

Dziennikarze Onetu poznali zestawienie premii wypłaconych najważniejszym ludziom w NIK
W latach 2017-2019 kilkadziesiąt kluczowych osób w NIK podzieliło między siebie ponad siedem mln zł
Bizancjum w NIK trwa od lat bez względu na to, kto jest prezesem. Powołani jesienią wiceprezesi NIK z nadania PiS szybko wystąpili o premie dla swych asystentek i sekretarek
Trwają też starania o zakup drzewka oliwnego do gabinetu wiceprezesa Marka Opioły, byłego posła PiS