Następny cel PiS: połączenie państwa i partii

Następny cel PiS: połączenie państwa i partii

https://oko.press/nastepny-cel-pis-polaczenie-panstwa-i-partii/

Celem PiS jest kontrola nad każdą przestrzenią życia społecznego i budowa czegoś na kształt partyjnej formy państwa, która poddaje się demokratycznym wyborom, jednak przy braku poszanowania reguł pluralizmu mediów i praworządności