80 lat temu NKWD rozpoczęło masowe aresztowania polskich żołnierzy i oficerów

80 lat temu NKWD rozpoczęło masowe aresztowania polskich żołnierzy i oficerów

https://kresy24.pl/80-lat-temu-nkwd-rozpoczelo-we-lwowie-masowe-aresztowania-polskich-zolnierzy-i-oficerow/

9 i 10 grudnia 1939 NKWD aresztowało około 2 tysięcy zarejestrowanych oficerów Wojska Polskiego. Osadzono ich w poklasztornym więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej – tzw. Brygidkach, a następnie wywieziono w głąb ZSRR.