Skrócenie kadencji prof. Gersdorf jest niezgodne z konstytucją – uważa Komitet Obrony Sprawiedliwości

Skrócenie kadencji prof. Gersdorf jest niezgodne z konstytucją – uważa Komitet Obrony Sprawiedliwości

Komitet Obrony Sprawiedliwości opublikował stanowisko, w którym podkreśla, że I prezesem Sądu Najwyższego jest prof. Małgorzata Gersdorf.

– Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 3 Konstytucji RP). Urzędująca Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf, została powołana na zajmowane stanowisko w 2014 r. i zgodnie z Konstytucją pełni swój urząd do 2020 r.- czytamy w stanowisku KOS.
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307279954-Skrocenie-kadencji-prof-Gersdorf-jest-niezgodne-z-konstytucja—uwaza-Komitet-Obrony-Sprawiedliwosci.html