Wywózka niepokornych rezimowi – za miasto

POLSKA
Policjanci zatrzymali niewidomego mężczyznę na proteście i wywieźli do Grodziska. Musiał radzić sobie sam

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25957050,podczas-protestu-policjanci-zatrzymali-niewidomego-mezczyzne.html?_ga=2.194504431.33484716.1589143147-1586733132.1583973317#S.MT_wawa-K.C-B.1-L.1.duzy

– Jedynie ja spośród osób z radiowozu nie miałem kajdanek. Czemu? Bo niewidomy nie ucieknie, tak usłyszałem – relacjonuje niewidomy mężczyzna zatrzymany przez policję podczas protestu przedsiębiorców.