Donoszenie władzy wspierane przez dyktaturę. Szansa dla kabli, kanalii i innego robactwa na podlizanie się.