Łazar Kaganowicz, nierozgarnięty, ograniczony prymityw, wierny sługa Stalina i za to bardzo ceniony.

Лазарь Каганович: чем он так нравился Сталину?