Przemyśl, ul. Franciszkańska 2A, Klasztor Franciszkanów Św. Marii Magdaleny w 2008 i 2024.

Przemyśl, ul. Franciszkańska 2A, Klasztor Franciszkanów Św. Marii Magdaleny w 2008 i 2024.
Przemyśl, ul. Franciszkańska 2A, Klasztor Franciszkanów Św. Marii Magdaleny