Wałbrzych, ul. Aleksandra Fredry 2 i ul. Piłsudskiego 57 w 2012 i 2021

Wałbrzych, ul. Aleksandra Fredry 2 i ul. Pilsudskiego 57 w 2012 i 2021
Wałbrzych, ul. Aleksandra Fredry 2 i ul. Piłsudskiego 57