Warszawa. ul. Stawki 5/7. Południowa granica Umschlagplatz w 1943 i 2024


źródło: https://fotopolska.eu/402256,foto.html

maj 1943 , Fotografia z Raportu Jürgena Stroopa do Heinricha Himmlera z maja 1943.

Przedstawia ona samego Stroopa z oddziałem askarów na Umschlagplatz.

Jest to teren ul. Stawki. W tle widoczny jest budynek nr 5/7.


Na gmachu wisi tablica z napisem w j. polskim i hebrajskim:

Stawki 5-7
Z tego budynku komenda oddziału SS
nadzorowała w latach 1942-1943 Umschlagplatz
na który codziennie spędzano tysiące mieszkańców getta
aby wywieźć ich do obozu śmierci w Treblince.

Warszawa. ul. Stawki 5/7. Południowa granica Umschlagplatz w 1943 i 2024
Warszawa. ul. Stawki 5/7