Czeladź, ul. Dehnelów 2, Pałac Saturna w 1925 i 2022

05.2022


Lata 1920-1925 , Biura Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego Saturn a następnie dyrekcja kopalni węgla „Saturn”, obecnie hotel Pałac Saturna.

https://fotopolska.eu/350920,foto.html?o=b34501

Czeladź, ul. Dehnelów 2, Pałac Saturna w 1925 i 2022
Czeladź, ul. Dehnelów 2, Pałac Saturna