Czechy, Terezín, brama obozu koncentracyjnego Theresienstadt w czasie wojny i w 2020

źródło: internet

Czechy, Terezín, brama obozu koncentracyjnego Theresienstadt w czasie wojny i w 2020
Czechy, Czech Republic, Terezín, Principova alej, Theresienstadt concentration camp entrance