Warszawa, aleja Na Skarpie 27, Willa Bohdana Pniewskiego w 1938 i 2023

Lata 1937-1938 , Willa Bohdana Pniewskiego. Skan pochodzi z publikacji „Architektura i Budownictwo”, nr 3-1938.
https://fotopolska.eu/Warszawa/b27724,Muzeum_Ziemi_Polskiej_Akademii_Nauk_drugi_budynek.html?f=2064596-foto

Warszawa, aleja Na Skarpie 27, Willa Bohdana Pniewskiego w 1938 i 2023