Schody Śmierci w obozie Mauthausen w czasie wojny i w 2018

Bundesarchiv_Bild_192-269,_KZ_Mauthausen,_Häftlinge_im_Steinbruch

Schody Śmierci w obozie Mauthausen w czasie wojny i w 2018
Austria, Mauthausen Memorial, KZ-Gedenkstätte, KL Mauthausen
Austria, Mauthausen Memorial, KZ-Gedenkstätte, KL Mauthausen