Duszniki-Zdrój, skrzyżowanie ul. Józefa Wybickiego i ul. Sudeckiej w 1936 i 2021

żródło: https://polska-org.pl/10069869,foto.html?idEntity=545941

Duszniki-Zdrój, skrzyżowanie ul. Józefa Wybickiego i ul. Sudeckiej w 1936 i 2021