Świdnica, ul. Kolejowa 1 w 2012 i 2023

Świdnica, ul. Kolejowa 1 w 2012 i 2023
Świdnica, ul. Kolejowa 1

Świdnica, ul. Kolejowa 1