Warszawa, ul. Twarda 51/55, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w 2008 i 2021

Warszawa, ul. Twarda 51/55, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w 2008 i 2021
Warszawa, ul. Twarda 51/55, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk