Warszawa, ul. Próżna 9, plac Grzybowski w 2006 i 2023

Warszawa, ul. Próżna 9, plac Grzybowski w 2006 i 2023