Łódź, ul. Północna 23, podwórko, oficyny w 2021 i 2023

Łódź, ul. Północna 23, podwórko, oficyny w 2021 i 2023
Łódź, ul. Północna 23, podwórko, oficyny