Warszawa, aleja Jana Chrystiana Szucha 6,  pałac Gawrońskich w 2009 i 2023

Warszawa, aleja Jana Chrystiana Szucha 6,  pałac Gawrońskich w 2009 i 2023
Warszawa, aleja Jana Chrystiana Szucha 6

Warszawa, aleja Jana Chrystiana Szucha 6,  pałac Gawrońskich