Świdnica, ul. Księcia Bolka Świdnickiego 24, ul. Jagiellońska w 2021 i 2023


Świdnica, ul. Księcia Bolka Świdnickiego 24, ul. Jagiellońska w 2021 i 2023