Łódź, podwórko w narożniku ul. Wschodnia 28 i ul. Pomorska w 2020 i 2023


Łódź, podwórko w narożniku ul. Wschodnia 28 i ul. Pomorska w 2020 i 2023